Diensten

Risico analyses zijn gebaseerd op de FMEA-methode, (Failure Modes and Effects Analysis).

Deze methode wordt toegepast voor het analyseren van potentieel risicovolle procedures binnen een productie systeemdoor middel van het benomen en waarderen van de kans en de ernst van de gevolgen van het daadwerkelijk materialiseren van een risico.

Risico analyses gebaseerd op de FEA methode stellen een organisatie in staat een potentieel risico in de toegepast procedure te analyseren en vervolgens te elimineren met een minimum van inspanning, kosten en ontwikkelingstijd.

Terminologie;

Failure modes:

Vergissingen en/of fouten in processen, ontwerp of object, potentieel dan wel actueel aanwezig, die de belangen van de klant kunnen schaden.

Effects analysis;

Het vaststellen van de mogelijke gevolgen van het materialiseren van een risico.

Wij passen het FMEA model toe in onze risico analyses.