##

JH-143 

Halyard risk BV contact

JH-143: de standaard bij de bepaling van maritieme risico’s

Het merendeel van de risicomanagementinspecties die wij uitvoeren betreft de zogenaamde JH-143 inspecties, volgens het format van de Joint Hull Comittee van Lloyds. Tijdens het proces van een risico-inschatting beoordelen we de activiteiten en het operationeel proces van schepen of scheepswerven. Daarbij gaat het specifiek om:

 • Identificeren van gevaren
 • Inschatting van de betrokken risico’s
 • Bepaling van controlemaatregelen die nodig zijn om risico’s te reduceren
 • Monitoren van de effectiviteit van de controlemechanismen

De meest relevante risico’s om te monitoren, zijn:

 • Brandrisico’s en verkorten van de reactietijd;
 • Tewaterlatingrisico’s;
 • Hijsrisico’s;
 • Gezondheid en veiligheid van mensen die betrokken zijn bij de activiteiten;
 • Bedrijfseigendom of eigendom van derden.

Risicorapport en score

Voor elk risico bepalen we in het rapport in detail de risicograad, op basis van kans x
waarschijnlijkheid. Uiteindelijk stellen we de risicograad van het totale project vast, uitgedrukt op een schaal van A tot en met E, waarbij A de hoogste en E de laagste waardering voorstelt. Het risicorapport is de belangrijkste basis voor het al dan niet overgaan tot verzekeren.
Aan het eind van de inspectie geven we op locatie een recommandatielijst en volledige fotorapportage af, waarin we kort en bondig, maar vooral duidelijk en opbouwend, de aanbevelingen vermelden. Daarna vragen we of de plaatselijke eindverantwoordelijke(n) deze lijst
wil(len) ondertekenen.

Wat kan ons risicorapport voor u betekenen?

In de eerste plaats helpt het rapport u om risico’s te verminderen, prioriteiten te bepalen en resources daarop in te zetten. In de tweede plaats betekent een goede risicoscore een reputatievoordeel dat u commercieel kunt gebruiken. Een hoge score wordt gezien als een kwaliteitskeurmerk voor veilig, schadevrij, professioneel en deskundig werken.

Hulp bij training en opleiding?

Het proces van risico-inschatting is natuurlijk niet afgelopen met een risicorapport. Het is een continu proces met als doel het bevorderen van veiligheid en voorkomen van schades. Training en opleiding maken daar onlosmakelijk deel van uit. Wilt u weten hoe Halyard Risk u daarbij kan helpen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

De volgende risicofactoren worden meegenomen bij de JH-143 inspecties:

 • Geografische en milieurisico’s
 • Algemene inspectie locatie en procedures
 • Kwaliteitssystemen tbv productieprocessen
 • Algemene huishouding
 • Management van onderaannemers
 • Permit to work systemen
 • Ongeval en noodplannen
 • Brandweersystemen en capaciteit
 • Uitrusting
 • Monitoring en controle van industriële gassen
 • Tewaterlatingen en proefvaarten
 • Veiligheid
 • Ongevalshistorie